De WhatsApp-groep van Heechterp-Schieringen

In Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt.

Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wijkteam Noord Oost, Wijkcentrum Heechterp Schieringen en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Heeft u onze flyer ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door de ingevulde flyer in te leveren bij het Sociaal Wijkteam Noord Oost aan de Egelantierstraat 3.

Heeft u geen flyer mogen ontvangen dan kunt u hem hieronder downloaden.

Wilt u zich via de email aanmelden dan kan dat natuurlijk ook door een mail te sturen naar info@wijkteamnoordoost.nl *

* gelieve dit te doen onder vermelding van uw naam, adres, postcode en mobiele nummer.