Het Bestuur

#

Nienke Kuiper

Voorzitter

#

Geertje Haringsma

Penningmeester

#

Michel vd schaaf

Onderhoud en Beheer

#

Geke Bronger

Secretaris

#

Karin Romein

Huishoudelijke Dienst