Bezig met het verbouwen van de website

bezig met een vernieuwde website.

Kijk op de facebook van de wijkcentrum voor meer informatie!